سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

تغییرات روز بورس جهانی

سه شنبه 3 اردیبهشت - 03:13:36

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 71.8 -0.19 (٪-0.3) 71.8 71.99
DJIA 26,520 -17 (٪-0.1) 26,510 26,537
NASDAQ 8,008 4 (٪0) 8,000 8,008
SP500 2,906 0 (٪0) 2,905 2,906
RUSSELL 1,558 0 (٪0) 1,558 1,559
NYSE 12,910 10 (٪0.1) 12,900 12,910
HUI 157.9 -0.6 (٪-0.4) 157.9 158.5
TSX 16,580 -20 (٪-0.1) 16,580 16,600
NIKKEI 22,220 0 (٪0) 22,220 22,220
USDX 97.27 -0.01 (٪0) 97.27 97.28

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد