چهارشنبه 5 تیر 1398

تغییرات روز بورس جهانی

چهارشنبه 5 تیر - 00:52:10

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 84.52 0.59 (٪0.7) 83.93 84.52
DJIA 26,680 20 (٪0.1) 26,660 26,690
NASDAQ 7,951 8 (٪0.1) 7,943 7,956
SP500 2,934 2 (٪0.1) 2,932 2,936
RUSSELL 1,530 3 (٪0.2) 1,527 1,531
NYSE 12,990 0 (٪0) 12,990 13,000
HUI 193.8 1.3 (٪0.7) 192.5 193.8
TSX 16,420 0 (٪0) 16,415 16,420
NIKKEI 21,190 0 (٪0) 21,190 21,190
USDX 96 -0.01 (٪0) 96 96.04

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد