چهارشنبه 1 اسفند 1397

تغییرات روز بورس جهانی

چهارشنبه 1 اسفند - 13:36:00

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 78.82 -0.33 (٪-0.4) 78.7 79.14
DJIA 25,890 -70 (٪-0.3) 25,890 25,960
NASDAQ 7,487 -18 (٪-0.2) 7,486 7,502
SP500 2,780 -7 (٪-0.3) 2,780 2,786
RUSSELL 1,574 -3 (٪-0.2) 1,574 1,577
NYSE 12,630 -30 (٪-0.2) 12,630 12,650
HUI 175.2 -1 (٪-0.6) 175.1 176.3
TSX 15,940 -4 (٪0) 15,930 15,950
NIKKEI 21,390 90 (٪0.4) 21,350 21,490
USDX 96.56 0.05 (٪0.1) 96.45 96.56

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد