یکشنبه 5 خرداد 1398

تغییرات روز بورس جهانی

یکشنبه 5 خرداد - 04:23:12

نام قیمت تغییر کمترین بیشترین نوسانات روز نمودار
XAU 67.1 0 (٪0) 67.1 67.1
DJIA 25,420 0 (٪0) 25,420 25,420
NASDAQ 7,639 0 (٪0) 7,639 7,639
SP500 2,820 0 (٪0) 2,820 2,820
RUSSELL 1,510 0 (٪0) 1,510 1,510
NYSE 12,520 0 (٪0) 12,520 12,520
HUI 150.7 0 (٪0) 150.7 150.7
TSX 16,170 0 (٪0) 16,170 16,170
NIKKEI 21,150 0 (٪0) 21,150 21,150
USDX 97.94 0 (٪0) 97.94 97.94

نمودارها

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
پیش بینی هفته بعد

پیش بینی ماه بعد

پیش بینی شش ماه بعد