مردم آمریکا با برجام موافقند یا مخالف؟ +اینفوگرافی

برای تحلیل تبعات خروج آمریکا از برجام ، شناخت موافقین و مخالفین برجام ضروری است. برخی کشورهای عربی و اسرائیل از مخالفین برجام محسوب می شوند. همچنین اکثر کشورهای اروپایی ، چین و روسیه هم موافق حفظ برجام هستند.


نظر مردم آمریکا در ارتباط با برجام از چند لحاظ مهم است. سیاست های بعدی آمریکا متاثر از نظر مردم آمریکا می باشد. هر چقدر مردم آمریکا دید مثبت تری نثبت به ایران داشته باشند ، اقدامات افراطی آمریکا در قبال ایران نیازمند هزینه های بیشتری خواهد بود. همچنین ترامپ نیاز به راضی نگه داشتن افکار عموم برای انتخابات آتی آمریکا می باشد.


در این بین اقدامات ایران در مقابل آمریکا هم بسیار مهم می باشد. اقدامات تحریک آمیز مانند آتش زدن پرچم آمریکا، بیش از آنکه بر روی دولتمردان آمریکا تاثیری داشته باشد، افکار عمومی و مردم آمریکا را در مقابل ایران قرار می دهد. شاید عدم تقابل مستقیم با آمریکا و آرامش سیاسی، به مناسبات ایران با بقیه کشورها کمک نماید و باعث رشد اقتصادی ایران شود.


اینفوگرافی زیر درصد موافقین و مخالفین مردم آمریکا با برجام در سالهای اخیر را نشان می دهد: