چرا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالفم؟


 کسی که دلار را با قیمتی جز این خرید و فروش کند قاچاقچی محسوب می شود و دلار با قیمتی جز این کالای قاچاق! هرچقدر هم دلار بخواهید داریم و از فردا عرضه اش می کنیم.
بسیارخوب اما کسی نگفت سهم مهمی از اقتصاد و بازار مصرف کشوررا کالای قاچاق تامین می کند و قاچاق خواندن دلار بیش از ۴۲۰۰ تومانی آنقدرهاهم بازدارنده نیست و اینهمه موارد و مصادیق کالای قاچاقی که به راحتی آب خوردن معامله می شوند کم بود حالا دلار هم به آنها اضافه شد.
اما چرا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالفم و آن را موجب اتلاف سرمایه های ارزی کشور می دانم داستان دیگری است.
داستان از صبح امروز شروع شد از چشمان امیدواری که جلوی صرافی ها به امید دلار ۴۲۰۰ تومانی صف کشیده بودند و نهایتا چشمشان به جمال آن روشن نشد!
ساعتی بعد دولت اعلام کرد ارز۴۲۰۰ تومانی فقط به تجار پرداخت می شود آن هم زمانی که واقعا پای کالایی و ثبت سفارشی در میان باشد و به شهروندان عادی هم دلار فروخته نمی شود این حرف گرچه با این توجیه زده شد که کسی ارز را به منظور سرمایه گذاری تهیه نکند اما تلویحا به این معنا بود که اگر برای مسافرت یا تحصیل یا درمان یا هرموضوع شخصی دیگر به ارز نیاز دارید بفرمایید و ارز قاچاق تهیه کنید!
اما بازهم این دلیل مخالفت من نیست رقم سوداگری ها درشت تر از این هاست.
هنوز خاطره مرکز تبادل ارزی و نرخ ثابت دلار ۱۲۲۶ تومانی در روزهایی که دلار سه هزار و چند تومان دربازار آزاد خرید و فروش می شد را فراموش نکرده ام روزهایی که درآن عده ای از دلالان ارز که لباس تجار به تن کرده بودند با دلار ۱۲۲۶ تومانی از امارات لپ تاپ وارد می کردند و زیر قیمت به کشورهای همسایه صادر می کردند و دلارهای سه هزار و چند تومانی ناشی از صادراتشان را دربازار می فروختند و یک شبه ره صد ساله می پیمودند!
نه دلار ۴۲۰۰ تومانی نفعی برای مردم ندارد فایده اش فقط برای فعالین به فرموده دولت حقیقی اقتصادی است که از مابه التفاوت آن ثروتمند و ثروتمندتر شوند و خزانه ارزی کشور در این شرایط خالی و خالی تر.
حالا که دوره دوره بگیر و ببند است دولت اگر واقعا به فکر اقدام مهمی است ارز حاصل از  صادرات را نیز باید با بگیر و ببند مدیریت کند تا کسی هوای چنین سوداگری هایی به سرش نزند؛ اینک این ماییم و این چشمان منتظر ما که به دیوان عدالت انوشیروان دادگر دوخته شده اند!

علی صاحب الزمانی