سایت سرمایه دار به کمک نمودار های تحلیلی خود ، به ما کمک کرده است تحلیلی از تغییرات قیمت دلار در سه ماهه تابستان امسال داشته باشیم.
در این سه ماهه کمترین میزان قیمت دلار ثبت شده  مربوط به ابتدای تابستان و 3494 تومان و بیشترین قیمت مربوط به انتهای تابستان و 3578 تومان می باشد.

ابتدا به بررسی نمودار تغییرات یک ساله قیمت می پردازیم:


قیمت دلار سرمایه دار


در پایان سال گذشته با نهایی شدن برجام شوک خوبی به بازار ارز وارد گردید که سبب افت قیمت دلار شد که این افت با شدت کمتری تا ابتدای تابستان امسال ادامه داشت اما پس از آن کم کم روند صعودی به خود گرفت.نمودار تغییرات سه ماه تابستان قیمت ارز:قیمت دلار سرمایه دار

همانطور که در نمودار سالانه مشخص بود روند صعودی قیمت دلار بعد از یک افت نسبی کم کم روند صعودی به خود گرفته است. به طوری که  بیشتر قیمت دلار در این سه ماهه مربوط به آخر شهریور ماه است. که قیمت 3578 تومان را نشان می دهد.نمودار تغییرات قیمت دلار در شهریور ماه:


قیمت ارز سرمایه دار

این نمودار یک ماهه جزئیات بیشتری از تغییرات قیمت دلار به ما نشان می دهد ، به گونه ای که ابتدای شهریور قیمت دلار جهش ده تومانی را نشان می دهد، اما این افزایش موقتی بوده اما مجددا افزایش نسبی و آرام خود رو طی می کند به طوری که در انتهای تابستان حدود قیمتی 3580 تومان را در قیمت دلار ثبت می شود.