مهمترین آثار اقتصادی افزایش قیمت دلار

نوسانات نرخ ارز میتواند در تصمیم گیرهای اقتصادی تاثیر بگذارد. زمانی که بی ثباتی های نرخ ارز وجود دارد، یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند برای سال مالی آینده خود برنامه ریزی مدون و جامعی را تنظیم کند. اقتصادی میتواند موفق کند که بتواند بنگاه های اقتصادی موجود در خود را

تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران، میتواند میتواند آثار دوگانه‌ای داشته باشد. هم به نفع اقتصاد، هم به زیان اقتصاد. موضوع اصلی مطرح شده در اینجا اینست که در تقابل این منافع و زیان ها، کدام یک میتوانند بیشتر باشند؟

بر اساس تاثیر گذاری قیمت دلار در اقتصاد کشور میتوان چند حوزه را در نظر گرفت.

1- واردات و صادرات

واردات و صادرات مهمترین جز اقتصادی و درامدزایی هرکشوری به شمار می آید، اثرات مثبت افزایش قیمت دلار در صادرات را میتوان به دوره کوتاه مدت نسبت داد چرا که ارزش صادرات غیر نفتی در کوتاه مدت افزایش می‌‌یابد. درهمچین شرایطی قاچاق کالا نیز کاهش می یابد و البته میتوان واردات را نیز کنترل کرد، ااز این رو که با ایجاد تعرفه هایی برای واردات کالاهای ضروری و جلوگیری از واردات غیرضروری به تولیدات داخل نیز میتوان کمک کرد چراکه با افزایش قیمت دلار قاچاق کالا نیز با این قیمت دلار توجیه اقتصادی نداشته و کاهش می‌یابد.

تاثیر نرخ ارز بر صادرات

در فراسویه این گفتار میتوان به افزایش درآمد محصولات پتروشیمی نیز اشاره کرد، چراکه منابع  تولیدی آنها در داخل کشور است واز این ارو از طریق صادرات و افزایش قیمت ارز، میتوانند درآمدهای خود را افزایش دهند. البته پرداخت های وام های دریافتی نیز افزایش می‌یابد، در کل این امر میتواند در کوتاه مدت به نفع بعضی از شرکت های صادراتی باشد. اما در بلندمت بر قطعا ضرر تولیدکنندگان را بهمراه خواهد داشت. اما اگر افزایش قیمت دلار در جهت تک نرخی کردن آن باشد در بلند مدت میتواند آثار مثبتی را بر اقتصاد کشور داشته باشد.

 بیشتر بخوانیم: نکات کلیدی در صادرات و واردات

 

2-  قدت خرید مردم

حقوق و دستمزدهای زمانی که دلار 3600 تومان بود با الانی که قیمت دلار بالای 4700 تومان است، هیچ تغییری نکرده است، با توجه به افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت کالاهای مصرفی، توان خرید مردم کاهش می‌یابد و صد البته با کاهش مقدار خرید مردم، کاهش فروش کسبه اتفاق خواهد افتاد و این امر باعث ایجاد رکود در جامعه می شود.

قدرت خرید مردم

3- تولیدات کشور

افزایش قیمت دلار میتواند بر روی تولیدات داخل کشور نیز اثرگذار باشد، با توجه به اینکه اکثر تولیدات داخل کشور دارای مواد اولیه ای هستند که از خارج وارد می‌شود، با توجه به افزایش قیمت دلار، مواد اولیه نیز با قیمت بالاتری وارد شده و در نتیجه هزینه های واحد تولیدی افزایش می‌یابد و انهایی دارای توان رقابت بالاتری هستند میتوانند در صنعت مربوطه باقی بمانند و شرکت های کوچکتر از رده خارج خواهند شد.