تحلیل تکنیکال فولاد در بازار سهام

فعالیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه تولید ورق‌های فولادی است. این شرکت بیش از پنجاه درصد از مصرف فولاد کشور را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله‌های انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید می‌نماید.

روند سودآموری شرکت در پنج سال گذشته:‌

1391 1392 1393 1394 1395
858 475 104 277 (31)

P/E‌ شرکت کمتر از P/E صنعت است. در نتیجه جز شرکت هایی با سهام ارزشی است.

شرکت فولاد مبارکه جز شرکت‌های مهم در بازار سهام است که در صنعت فلزات اساسی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال نیز به شرح زیر است:

ازمهر‌ماه، فولاد شروع به افزایش قیمت کرده و نمودار قیمت روند صعودی دارد، اگر پیرو روند باشیم احتمال صعود نیز وجود دارد.

تشکیل الگو مثلث باعث شده که اگر خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و باعث شکست سطح مقاومت شوند باعث صعود قیمت می‌شوند.

با توجه به شکل زیر تمامی موارد به وضوح دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال فولاد

محدوده خرید: 313 تومان

هدف قیمتی: 341

بازدهی‌: 9 درصد

هدف قیمتی: کوتاه مدت

تذکر: تنها در صورت شکست مقاومت وارد خرید شوید.