در این مقاله کوتاه قصد داریم نوسانات قیمت دلار در سه ماه اخیر را بدون توجه به ماهیت و علت با کمک نمودار های نوسانات قیمت سایت سرمایه دار تحلیل کنیم.
در نگاه کلی به سه ماه اخیر طبق نمودار زیر مشخص می شود تا ابتدای بهمن ماه نوسانات زیادی در قیمت دلار مشاهده می شود که نشان از تلاطم بازار دارد ، به طوری که میانگین قیمت دلار تا بهمن ماه حدود 3550 تومان می باشد اما از بهمن ماه با روندی نسبتا ثابت و نزولی قیمت حتی به کمتر از 3500 تومان نیز می رسد.


قیمت سه ماه دلار سایت سرمایه دار

روند یک ماهه اخیر با توجه به نمودار زیر همین روند نزولی را بیشتر مشخص می کند به طوری که قیمت از 3627 تومان تا 3461 تومان کاهش می یابد ، اما سپس  نواساناتی نسبی قیمت ها کمی افزایش می یابد که در نمودار یک هفته ای بیشتر به این موضوع می پردازیم.

نمودار نواسانات یک ماهه سایت سرمایه دار

در یک هفته اخیر با توجه به نمودار زیر پس از یک تپ افزایشی  که قیمت را بالاتر از 3500 تومان می کشاند بازار به سمت آرامش و ثبات پیش می رود و با کمی کاهش در مرز 3470 تومان تغییرات اندکی دارد .

نواسانات قیمت دلار در یک هفته سایت سرمایه دار