با توجه به روی کار آمدن ترامپ ، و سیاست هایی که از همین ابتدای دوران ریاست جمهوری اش کلید زده است به نظر می رسد تغییرات اساسی
در ارزش دلار رخ دهد اما تا چه حد این سیاست ها بروی قیمت دلار و ارز در ایران اثر خواهد داشت مبهم است.
ابتدا بیاید نگاهی به تغییرات قیمت دلار در ایران در یک سال اخیر و بعد هم در یک ماه اخیر بعد از روی کار آمدن ترامپ با کمک نمودارهای تحلیلی سایت سرمایه دار بیاندازیم:

 


 

 

همانطور که مشاهده می کنید ، در یک سال اخیر قیمت دلار افزایش قابل توجهی داشته است که می توان عوامل مختلفی را برای این افزایش در نظر گرفت ، اما در یک ماه گذشته قیمت دلار با شیب ملایمی رو به کاهش بوده است که شاید بیشترین اثر براین کاهش را سیاست های داخلی از جمله ترزیق ارز در بازار توسط دولت داشته است اما قطعا تحولات بین المللی را نمی توان بر تغییرات قیمت ارز بی اثر دانست.

پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا تصمیمات جنجالی را برای ایالت متحده اتخاذ کرده است به طوری که موسسه مالی یو بی اس (UBS) در گزارشی اعلام کرد:

سیاست های مالی و اقتصادی دولت ترامپ در آمریکا موجب خواهد شد تا ارزش دلار در سال 2017 میلادی با کاهش روبرو شود و این مساله به نفع قیمت کالاهای مختلف به خصوص فلزات گرانبها خواهد بود.وعده ترامپ برای کاهش مالیات ها و افزایش هزینه های پروژه های زیرساختی در نهایت منجر به افزایش کسری بودجه و بدهی های آمریکا خواهد شد و این مساله در نهایت به ضرر ارزش دلار خواهد بود.

به نظر می رسد با بررسی وضع موجود انتظار کاهش ارزش جهانی دلار و به دنبال آن کاهش قیمت دلار در سال 2017 میلادی دور از انتظار نخواهد
بود، با این حال نباید انتظار تغییراتی عجیب در قیمت ها را داشت.