چند عامل باعث رکود در بازار مسکن شده است که از جمله عوامل ان ساخت و سازهای زیاد در دوره قبل از رکود فعلی می باشد ساخت و سازهایی که به قدری زیاد بود که به یکی از عوامل رکود فعلی تبدیل شد.

یک عامل دیگر فعالیت های ساختمانی شرکت های غیر تخصصی وابسته به بانک ها در زمینه ساخت و ساز در سال های گذشته بوده است.این شرکت ها بدون توجه به نیاز بازار اقدام به ساخت و ساز در سطح گسترده کرده اند که باعث شد میزان ساختمان های نوساز چند درصد افزایش یابد.این عوامل باعث شد که رکود مسکن به شدیدترین رکود در 24 سال گذشته برسد.

عامل دیگر که باعث رکود در بازار مسکن شده است رانت ساختمانی است.متاسفانه بخش زیادی از ساخت و سازهای مسکونی در سال های گذشته از سوی شرکت های وابسته به بانک های دولتی و نهادهای دیگر از طریق ورود پول های کلان به بازار مسکن انجام شده که باعث افزایش تعداد ساختمان های نوساز در کشور شده است.که البته بیشتر این ساخت و سازها مربوط به شهر تهران می باشد. 

متاسفانه این شرکت ها معمولا با برخورداری از رانت وارد بازار مسکن می شوند و باعث اختلال در نظم بازار مسکن می شوند.البته اینگونه رانت ها مربوط به دوره فعلی نبوده و ممکن است در دوره ی بعد از رکود نیز ادامه یابد.

عامل دیگر رکود عدم تصمیم گیری سریع در زمانی که بازار مسکن در حال وارد شدن به رکود یا در دوره رونق است.به طور مثال عدم کارشناسی دقیق در مورد میزان پرداختی وام های مسکن می باشد.